Werd uw aankoopakte juist ingeschreven in het register van eigendommen in Spanje?

Ik schrijf dit artikel omwille van een situatie die we meer en meer tegenkomen omdat vroeger niet altijd het belang ervan ingezien werd! Bij aankoop van een tweede verblijf in het buitenland is alles meestal “rozengeur en maneschijn” en geen vuiltje aan de lucht. Onze toekomst kennen we niet en niemand houd er ook rekening mee wat er zou gebeuren mocht er een ziekte, scheiding of overlijden volgen!

Bij aankoop van een vastgoed in Spanje wordt voor het gemak of gebrek aan de juiste documenten op het moment van de akte soms een verkeerdelijke beschrijving van het huwelijks- of samenwoningsrecht ingeschreven in de akte.

 

Geen probleem als u getrouwd ben volgens het algemene recht maar stel dat er voor het huwelijk een akte werd afgesloten bij een notaris (scheiding van goederen, vennootschap van aanwinsten) of dat de aankoop gebeurt met gelden afkomstig uit een erfenis, kan dit later veel problemen met zich meebrengen bij verkoop of overlijden want zolang het bewijsmateriaal vertaald en mét apositlle van Den Haag niet is aangebracht wordt in Spanje het algemene gemeenschappelijke recht toegepast!

Moeten we nu iets doen?

Als alles in orde blijkt te zijn hoeft u natuurlijk niks te doen! Mocht er inderdaad een verschil zijn tussen het huwelijksstelsel vermeld in de Spaanse akte en de realiteit, of werd het bewijs nooit aangebracht, dan raden we je aan eerst contact op te nemen met uw Belgische notaris om deze te laten vertalen en voorzien van een zegel van Den Haag. Eenmaal u deze ontvangen hebt is het mogelijk uw akte in Spanje te laten aanpassen of hou je die gewoon bij tot deze u gevraagd wordt voor te leggen bij verkoop of erfenis. Ook bij een gewone verkoop zal dit document essentieel zijn!

Heb je meer vragen omtrent dit artikel of wens je ons advies in te winnen welke stappen jij nu moet ondernemen, aarzel dan niet ons te contacteren.     #tenerife  #vastgoed in tenerife   #erfrecht Spanje   #huwelijksrecht Tenerife


Related Articles